Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα της TradeToner ®  είναι εργοστασιακά κατασκευασμένα (όχι ξαναγεμισμένα ) και φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα 60 ημέρων από την ημερομήνια αγοράς των προϊόντων

Σας παρέχουμε εγγύηση άμεσης αντικατάστασης σε περίπτωση DOA (εξαρχής ελαττωματικό προϊόν). Η εγγύηση DOA παρέχεται για έως 7 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του.
  • Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κτλ
  • Εξαιρούνται τα γνήσια-OEM-original, για τα οποία υπεύθυνη για την εγγύηση είναι η εκάστοτε αναγραφόμενη αντιπροσωπία.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος DOA, προχωράμε σε επιστροφή των χρημάτων στην αρχική τιμή αγοράς στον πελάτη.