Ιδιωτικότητα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της TradeToner® προκειμένου να πλοηγηθείτε - αναζητήσετε - παραγγείλετε προϊόντα, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (ηλεκτρονική διεύθυνση , ονοματεπώνυμο , ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα μας , προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα στοιχεία αυτά προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις συναλλαγή σας με την TradeToner® και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ δίνονται σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997) για κανένα σκοπό . 
Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του νόμου.